Boverket förtydligar om ventilation

Boverket förtydligade tidigare i år vilka förändringar i ventilationssystem som räknas som väsentliga, och därmed kräver anmälan till kommunens byggnadsnämnd. Anmälningsplikten gäller i princip så fort man justerar om flöden eller ändrar ventilationssystemets funktioner. Sådan väsentlig förändring kräver dessutom alltid förnyad OVK.

Exempel på ändringar som kräver anmälan och förnyad OVK

  • Byte av aggregat
  • Ändrade funktioner som kräver ny injustering
  • Ändrad planlösning där nya luftflöden ska projekteras
  • Ändrad verksamhet i rummet/lokalen
  • Ändrad typ av ventilationssystem, t ex byte från F-system till FTX eller byte från FT till FTX.

Exempel på ändringar som inte kräver anmälan och förnyad OVK

  • Byte av fläktmotor
  • Installation av bättre filter

Läs mer