Almedalsveckan 2017

Hur ska vi bygga bort bostadsbristen, och vem ska göra jobbet? Leder byggreglernas nya nära-nollenergikrav verkligen till målet? Tar skolorna chansen att förbättra innemiljön och hur fungerar tillsynen?

Vi vistas inomhus 90 % av vår tid. Bra luft inne är en nyckelfaktor för bättre hälsa och produktivitet. Därför borde samhället ställa skarpare krav på inomhusklimatet. Vår luftmätningsutrustning visar vilka föroreningar som finns i utomhusluften och hur den påverkar inomhusluften.

Plats: Gästhamnskajen mellan Teaterskeppet och stora silon, plats H603
Öppettider:
måndag 3 juli – onsdag 5 juli klockan 09:00-16:30
torsdag 6 juli klockan 09:00-12:00

Måndag 3 juli

09:30–10:00
Nya energitaxor – ska energibolagen styra hur byggherrar och fastighetsägare väljer installationer?
Roland Jonsson, WSP

10.00–10.30
Energismart renovering som förbättrar luftkvaliteten.
Anders Freyschuss, Svensk Ventilation

10:30–11:00
Hur kan luften hjälpa oss att tänka bättre och bli mer kreativa?
Britta Permats, Svensk Ventilation

11:00–11:30
Hur kan miljonprogramslägenheterna bli attraktiva med bättre inomhusmiljö?
Erik Österlund, Svensk Ventilation

14:00–14:50
Nära-nollenergihus med nya byggregler – leder det till målet?
Paneldiskussion
Eje Sandberg ATON, Roland Jonsson WSP, Mari-Louise Persson Riksbyggen, Mats Björs Swedisol, Per Jonasson Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Robert Johannesson Boverket, Sara Richert (MP), Johanna Haraldsson (S), Gunnar Caperius (C)
Moderator: Antoni Lacinai

Tisdag 4 juli

09:30–10:00
Hur ska vi bygga bort bostadsbristen, och vem ska göra jobbet?
Vad säger våra unga politiker?

Utfrågningar
Felix Arnstedt KDU, Alma Tallborn Grön ungdom, Niklas Säwén SSU, John Backvid Moderata Studenter, Linnéa Bjärum LUF, Elin Morén Ung Vänster
Moderator: Antoni Lacinai

10:00–10:30
Hur ska vi bygga bort bostadsbristen, och vem ska göra jobbet
Vad säger våra politiker?

Utfrågningar
Emma Hult (MP) ,Leif Nysmed (S), Robert Hannah (L), Sofia Fölster (M), Camilla Brodin (KD)
Moderator: Antoni Lacinai

10:30–11:00
När tar globala storföretag över bygg- och fastighetsbranschen?
Utfrågningar
Magnus Forsberg Microsoft, Hans Nyblom Installatörsföretagen, NN Google, Rebecka Cedering Ångström Ericsson, Andreas Kristensson Telenor, Nicklas Walldan Vasakronan, Johan Braw Sölvesborgshem
Moderator: Antoni Lacinai

13:00–13:50
Energisparlån–ett sätt att undvika energifattigdom?
Paneldiskussion
Hans Nyblom Energieffektiviseringsföretagen, Björn Wellhagen Sveriges Byggindustrier, Erik Elmgren Hyresgästföreningen, Marie-Louise Persson Riksbyggen, Bengt Nyman Regeringskansliet, Märta Stenevi (MP), Leif Nysmed (S)
Moderator: Antoni Lacinai

Onsdag 5 juli

10:00–10:50
En miljard till skolrenoveringar–tar skolorna chansen och hur fungerar tillsynen av inne-miljön?
Paneldiskussion:
Peter Fransson Boverket, Johan Svensk (MP), Ida Drougge (M), NN (S), Karolina Wallström (L), Svein Ruud Research Institutes of Sweden, Kurt Ingeberg Funktionskontrollanterna, Britta Permats Svensk Ventilation, Hanna Forsgren Sveriges Elevråd, Max Holm Sveriges Elevkårer, Sara Svanlund Lärarnas Riksförbund, Robert Fahlgren Lärarförbundet, Maritha Sedvallson Astma och Allergiförbundet
Moderator: Antoni Lacinai

14:00–14:50
Energieffektivisering av fastigheter – hur långt kan vi nå och vart är vi på väg?
Paneldiskussion med frågesport:
Roland Jonsson WSP Environmental, Maria Stromkvist (S), Lise Nordin (MP), Jessika Roswall (M), Penilla Gunther (KD)
Moderator: Antoni Lacinai

Torsdag 6 juli

09:30–10:00
Nya energitaxor – ska energibolagen styra hur byggherrar och fastighetsägare väljer installationer?
Roland Jonsson, WSP

10.00–10.30
Energismart renovering som förbättrar luftkvaliteten.
Anders Freyschuss, Svensk Ventilation

10:30–11:00
Hur kan luften hjälpa oss att tänka bättre och bli mer kreativa?
Britta Permats, Svensk Ventilation

11:00–11:30
Hur kan miljonprogramslägenheterna bli attraktiva med bättre inomhusmiljö?
Erik Österlund, Svensk Ventilation