Kanalen Nr 7 2019

Ladda ner Kanalen Nr 7 2019

Ur innehållet:

 • Luftföroreningar och psykisk ohälsa
 • Så kan luften skada fostret
 • Sju av tio kommuner gör inte OVK
 • Brandklassade aggregat – finns det?
 • Konjunkturrapport för medlemmar
 • Tekniktävling om ventilation
 • Remisser
 • Standarder för nya EPBD-direktivet
 • Mätstandard för ljud från luftdon
 • Myndigheter
 • Lokalföreningar
 • Ventilationsmontörsutbildning
 • Utbildning och kurser
 • Medlemskalendarium