Medlemsansökan

Observera att följande villkor måste vara uppfyllda för att styrelsen ska behandla ansökan.

 • Det sökande företaget arbetar i ventilationsbranschen, inom t ex installation, service, underhåll, tillverkning, försäljning och konsultverksamhet.
 • Det sökande företaget kan uppvisa bokslut för två på varandra följande räkenskapsår.
 • Det sökande företaget följer och förbinder sig att följa samhällsbyggnadssektorns etiska regler.
 • Det sökande företaget förbinder sig att följa Svensk Ventilations stadgar

Beviljat medlemskap inleds med en tid av två år som provmedlem. Efter två år utvärderar styrelsen provmedlemskapet och beslutar om fullständigt medlemskap i Svensk Ventilation.

Fyll i formuläret nedan eller ladda ner ansökningsblankett för utskrift (pdf).

 • som registrerat hos Bolagsverket
 • t ex varumärken
 • i Sverige
 • t ex Box-adress
 • som ska visas under "sök företag"
  Jag ansöker härmed om medlemskap i Svensk Ventilation, och förbinder mig att följa stadgarna, de etiska reglerna och arbeta för ventilationsbranschens bästa. Genom att trycka ”SKICKA” ansöker jag, vd eller kontaktperson enligt ovan, om medlemskap i Svensk Ventilation, och förbinder mig att följa stadgarna, de etiska reglerna och arbeta för ventilationsbranschens bästa.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.