Medlemsansökan

Observera att följande villkor måste vara uppfyllda för att styrelsen ska behandla ansökan.

Riktlinjer för medlemskap:

 • Det sökande företaget arbetar i ventilationsbranschen, inom t ex installation, service, underhåll, tillverkning, försäljning och konsultverksamhet.
 • Det sökande företaget kan uppvisa bokslut för två på varandra följande räkenskapsår.
 • Det sökande företaget följer och förbinder sig att följa samhällsbyggnadssektorns etiska regler.
 • Det sökande företaget förbinder sig att följa Svensk Ventilations stadgar

Medlemskap innebär att man få ta del av medlemsförmåner och medlemsrabatter.

Beviljat medlemskap inleds med en tid av två år som provmedlem. Efter två år utvärderar styrelsen provmedlemskapet och beslutar om fullständigt medlemskap i Svensk Ventilation.

 

Riktlinjer för associerat medlemskap:

 • Det sökande företaget eller organisationen arbetar inom/med forskning, utveckling och/eller certifiering/kontroll/typgodkänner.
 • Den sökande intressenten är företag eller organisation inom bygg- eller fastighetsbranschen. Det kan tex. vara byggbolag eller fastighetsägare.
 • Det sökande företaget eller organisationen följer och förbinder sig att följa samhällsbyggnadssektorns etiska regler.
 • Det sökande företaget eller organisationen förbinder sig att följa Svensk Ventilations stadgar
 • En associerad medlem får delta i alla styr- och arbetsgrupper, årsmöten och föreningsaktiviteter (tex. nätverksträffar, framtagande av vägledningar/branschrekommendationer/standarder, föredrag/seminarier/webbinarier med mera).
 • En associerad medlem saknar dock rösträtt på stämman och kan således inte ingå i styrelsen.

Fyll i formuläret nedan eller ladda ner ansökningsblankett för utskrift (pdf).

 • som registrerat hos Bolagsverket
 • t ex varumärken
 • i Sverige
 • t ex Box-adress
 • som ska visas under "sök företag"
  Jag ansöker härmed om medlemskap i Svensk Ventilation, och förbinder mig att följa stadgarna, de etiska reglerna och arbeta för ventilationsbranschens bästa. Genom att trycka ”SKICKA” ansöker jag, vd eller kontaktperson enligt ovan, om medlemskap i Svensk Ventilation, och förbinder mig att följa stadgarna, de etiska reglerna och arbeta för ventilationsbranschens bästa.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.