Medlemsrabatter

Juridik


AG Advokat erbjuder medlemsföretag rätt till 30 minuters kostnadsfri juridisk rådgivning för varje nytt ärende.

  • Rabattstruktur vid köp av juridiska rådgivningstjänster i enlighet med vad som närmare anges nedan:
    – om medlemsföretag upphandlar tjänster för minst 300 000 SEK per kalenderår erhåller medlemsföretaget en total rabatt om 5 % på inköp överstigande 300 000 SEK;
    – om medlemsföretag upphandlar tjänster för minst 500 000 SEK per kalenderår erhåller medlemsföretaget en total rabatt om 7,5 % på inköp överstigande 500 000 SEK; och
    – om Medlemsföretag upphandlar tjänster för minst 1 000 000 SEK per kalenderår erhåller medlemsföretaget en total rabatt om 10 % på inköp överstigande 1 000 000 SEK.
  • Om medlemsföretag önskar åtar sig AG att gå igenom dess väsentliga avtalsmallar för att identifiera behov av uppdateringar och revideringar, alternativt diskutera behovet av framtagande av bolagsspecifika villkor. AG upprättar därefter ett kostnadsförslag för att genomföra föreslagna uppdateringar och revideringar. Revidering av mallar sker mot ersättning. AG erbjuder även utbildningar avseende sådana reviderade avtalsmallar och bolagsspecifika villkor mot ersättning.
  • Utbildningar avseende bl.a. AB 04, ABT 06, ABK 09 och allmän avtalsrätt efter särskild överenskommelse.
  • Fördjupade och särskilt anpassade utbildningar för enskilda medlemsföretag efter särskild överenskommelse (även inom andra av AG:s kompetensområden).

Företagsförsäkring

Vi har tillsammans med Brim AB tagit fram en branschanpassad försäkring för våra medlemsföretags entreprenadverksamhet. Försäkringsprogrammet medför ett generellt bättre skydd till lägre premier jämfört med de traditionella försäkringar som finns på marknaden. Brim är specialiserade på försäkringslösningar för byggsektorn. Kontakta kansliet för mer info.

Finansiella tjänster

Svea_ekonomi_logoMedlemsföretag har förmånliga rabatter hos Svea Ekonomi på finansiella och administrativa tjänster som t ex kreditupplysning, inkasso, fakturaservice, fakturaköp, påminnelseservice m.m. Kontakta Maria Axö maria.axo@sveaekonomi.se,
tel 08-735 90 78. Läs Svea Ekonomi Ramavtal 2015

 

IUC-rabatt

Medlemsföretagen har 10% rabatt på kursavgifterna hos IUC – Installatörernas Utbildningscentrum (blir INSU 2019).

Tidningen Energi & Miljö

Svensk Ventilations medlemmar får rabatt på prenumerationen på tidningen Energi & Miljö.

Platsannonser

Svensk Ventilations medlemmar kommer 2015 få rabatt på att annonsera på Slussen Biz. Genom vårt samarbete med Slussen.biz hamnar platsannonser automatiskt också på Svensk Ventilations webbplats.

Drivmedel

Vi har tecknat avtal med OKQ8 och medlemsföretag får rabatter via tankning på OKQ8 station samt OKQ8 profilerade Volvo och Eon-stationer. Det innebär rabatt på över 700 tankställen där du kan enkelt kan tanka och få rabatten avdragen direkt på fakturan.

Rabatten är inkl. moms och på OKQ8s gällande företagspriser.

Diesel 83 öre per liter

Bensin 45 öre per liter

E85 30 öre per liter

Automattvätt 15 %

Smörjmedel 15 %

Trafikprodukter 15 %

Läs mer och ansökan om OKQ8 Företagskortet

Rabattavtal Bilar

Svensk Ventilation har ett avtal gällande bilinköp och finansiering som alla medlemmar kan utnyttja. Många bilmodeller har bland annat specialframtagna inredningar för att passa servicemontörens behov. Inköpen via Installatörernas Biltjänst innebär ofta bättre priser än hos bilhandlarna. Kontakta kansliet för mer info.