Räkna ut dina avgifter för medlemskap

Avgiften beror på företagets omsättning. Första två åren är man provmedlem och betalar kvarts avgift. Dock, den minsta totala avgiften är 6 000 kr/år.

Den totala kostnaden är summan av:

2000 kronor
+ 0,11 % av omsättningen* upp till 20 miljoner kronor, dock minst 4000 kronor
+ 0,055 % av omsättningen* över 20 miljoner kronor.

Av den totala summan är 5000 kronor medlemsavgift till föreningen Svensk Ventilation. Medlemsavgiften är inte avdragsgill. Resten är seviceavgift till Svensk Ventilation AB. Serviceavgiften är avdragsgill.

*) Med omsättning menas fakturerad omsättning för varor och tjänster inom ventilation, sålda inom och utanför Sverige inklusive försäljning till dotterbolag utanför Sverige.

Dessa avgifter beslöts av föreningsstämman 2014-05-15 att gälla från och med 2015. Den reducerade avgiften för provmedlemmar beslöts av styrelsen 2019-03-20.

Kvarts avgift (exempel)

(dock minst 6000 kr) för provmedlemmar första två åren. Exakt avgift beräknas enligt formel ovan, varefter totalsumman ska divideras med 4. Se tabell och räkneexempel nedan.

Omsättning* Mkr Medlemsavgift kr Serviceavgift kr
2 5 000 1 000
5 5 000 1 000
10 5 000 1 000
20 5 000 1 000
50 5 000 5 125
100 5 000 12 000
200 5 000 25 750
500 5 000 67 000
1 000 5 000 135 750

Räkneexempel:

Företagets omsättning* är 25 miljoner kronor.
20 mkr x 0,11% + 5 mkr x 0,055 % = 24750 kronor.
Totalsumma = 2000 kr + 24750 kr = 26750 kr.
Kvarts avgift 26750 / 4 = 6688 kr
Medlemsavgift = 5000 kr (ej avdragsgill).
Serviceavgift = 1688 kr (avdragsgill).

Full avgift (exempel)

Exakt avgift beräknas enligt formel nedan. Se tabell och räkneexempel nedan.

Omsättning* Mkr Medlemsavgift kr Serviceavgift kr
2 5 000 1 000
5 5 000 2 500
10 5 000 8 000
20 5 000 19 000
50 5 000 35 500
100 5 000 63 000
200 5 000 118 000
500 5 000 283 000
1 000 5 000 558 000

Räkneexempel:

Företagets omsättning* är 25 miljoner kronor.
20 mkr x 0,11% + 5 mkr x 0,055 % = 24750 kronor.
Totalsumma = 2000 kr + 24750 kr = 26750 kr.
Medlemsavgift = 5000 kr (ej avdragsgill).
Serviceavgift = 21750 kr (avdragsgill).