Ny rapport från Svensk Ventilation i september 2014

Dålig inomhusluft - skolans dolda hot

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Arbetsmiljön i skolorna påverkar hur lärarna kan undervisa och hur elever tillgodogör sig undervisningen. En av de viktigaste delarna i en väl fungerande arbetsmiljö är kvaliteten på inomhusluften. Svensk Ventilation har i denna rapport undersökt hur de som i kommunerna ansvarar för tillsyn av ventilationskontroller upplever dagens situation. Ladda hem rapporten. Läs också vår debattartikel i Dagens Samhälle.

Frisk luft ger friska barn

Bra ventilation ger friska barnVärldens största studie om hur inneklimatet påverkar barns hälsa är den så kallade Värmlandsstudien ("Dampness in Buildings and Health"). Den genomförs i samarbete med ett 20-tal universitet och institutioner i fem olika länder. Studien har letat efter sambandet mellan inneluft och barns hälsa.

8000 familjer med 11 000 barn i Värmland deltog i studien genom att bl a besvara en enkät. 400 barn valdes ut varav hälften var helt friska och hälften svårt allergiska eller astmatiska. Studien konstaterar att det finns ett klart samband mellan hur bostäderna är ventilerade och hur barnen mår. En bra ventilation tar inte bort risken för astma eller allergi men barn som bor i hus med bra ventilation har påtagligt bättre förutsättningar att förbli friska.

Flertalet bostäder i Sverige har för låg luftomsättning enligt studien. 60 % av alla lägenheter och 80 % av alla villor uppfyllde inte de krav som vi har för luftomsättning i Sverige. En av slutsatserna i studien var att risken för astma och allergi hos barn var dubbelt så stor vid luftomsättning på 0,18 ggr/timme jämfört med 0,5 ggr/timme.

 

Se vår film "Allas rätt till ren luft" 

ReklamReklamReklamReklam
Medlemskalender Här kan du se vad som är aktuellt och vad som komma skall när det gäller ventilationsbranschen.
Utbildning & kurser Utbilda Dig inom ventilation! Branchen växer och behöver höjd kompetens och nya medarbetare.
Bli medlem Läs om alla fördelar som finns genom att bli medlem hos oss!