Almedalsveckan 2016

Är miljonprogrammet moget för energieffektivisering? Hur kan man förbättra luften inomhus? Vad kan vi lära av de energismartaste bostadsbolagen?

Nog borde samhället ställa skarpare krav på inomhusklimatet? Vi vistas inomhus 90 % av vår tid. Bra luft inne är en nyckelfaktor för bättre hälsa och produktivitet. Vår luftmätningsutrustning visar vilka föroreningar som finns i utomhusluften och hur den påverkar inomhusluften.

Plats: Holmen, Visby Hamn, plats 606, vid gästhamnskajen mittemot Teaterskeppet och nära Samhällsbyggnadsarenan.
måndag 4 juli – onsdag 6 juli klockan 09:00 – 16:30
torsdag 7 juli klockan 09:00 – 13:00

Måndag 4 juli

09:00 – 09:30
Energieffektivisering– kan det bli ett hälsoproblem?
Roland Jonsson, energichef, HSB

10:00 – 10:30
Energismart renovering som förbättrar luftkvaliteten
Anders Freyschuss, ordförande, Svensk Ventilation

11:00 – 11:30
Internet of Things – framtidens energieffektiva och hälsosamma byggnader
Jan Risén, system development director, Svensk Ventilation

14:00 – 14:50
Är miljonprogrammet moget för energieffektivisering?
Energieffektiviseringsföretagen, Energirådgivarna, Byggmaterialindustrierna och Svensk Ventilation.
Moderator: Antoni Lacinai
Paneldebatt: Leif Nysmed (Socialdemokraterna), Rickard Nordin (Centerpartiet), Emma Hult (Miljöpartiet), Ewa Thalén Finné (Moderaterna), Britta Permats (Svensk Ventilation), Therese Rydstedt (SABO), Anders Sandoff, (Göteborgs Universitet), Lotta Jaensson (Riksbyggen), Anna Forsberg (Skanska), Roland Jonsson (HSB), Birgitta Govén (Energirådgivarna).

Tisdag 5 juli

8:45 – 9:30
Vita certifikat – den svenska modellen
Energieffektiviseringsföretagen, Energirådgivarna och Svensk Ventilation
Moderator: Antoni Lacinai
Paneldebatt: Lise Nordin (Miljöpartiet), Anita Aspegren (Energimyndigheten), Pär Johansson (Svensk Ventilation), Björn Gustafsson (Göteborg Energi), Lotta Bångens (Energieffektiviseringsföretagen),

14:00 – 14:50
Nära-nollenergihus – hur svårt kan det vara?
Byggmaterialindustrierna, Energieffektiviseringsföretagen, Energirådgivarna, Swedisol och Svensk Ventilation.
Moderator: Antoni Lacinai
Paneldebatt: Birgitta Govén (Energirådgivarna), Mats Björs (Swedisol), Eje Sandberg (Aton), Per Jonasson (Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen), Fredrik Belé (Skanska), Yvonne Svensson (Boverket), Ingrid Westman (Friendly Building), Örjan Lönngren (Stockholms stad), Ulf Johansson (Halmstads Fastighets AB), Helén Axelsson (Jernkontoret)

Onsdag 6 juli

10:00 – 10:50
Varför satsar vi inte mer på den utbildningsform som säkrast leder till jobb?
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Installatörsföretagen och Svensk Ventilation
Moderator: Antoni Lacinai
Paneldebatt: Lena Emilsson (Socialdemokraterna), Anders Sellström (Kristdemokraterna), Ida Drougge (Moderaterna), Elisabet Knutsson (Miljöpartiet), Britta Permats (Svensk Ventilation), Henrik Brengesjö (Svenska Kyl & Värmepumpföreningen), Jens Albrektsson, (Installatörsföretagen), Karin Wirdheim (Yrkeshögskoleförbundet), Thomas Persson, (Myndigheten för yrkeshögskolan), Mia Liljestrand (Svenskt Näringsliv),

14:00 – 14:45
Mästarnas Energimästare – Vad kan vi lära av de energismartaste bostadsbolagen?
Energieffektiviseringsföretagen, Isoleringsfirmornas Förening, Installatörsföretagen, Energirådgivarna och Svensk Ventilation
Moderator: Antoni Lacinai
Paneldebatt: Maria Strömkvist (Socialdemokraterna), Rickard Nordin (Centerpartiet), Jan Lindholm (Miljöpartiet), Eva Thalén Finné (Moderaterna), Jonas Tannerstad (Örebrobostäder), Kristian Olsér (Ronnebyhus), Marie Thelander Dellhag (Halmstads Fastighets AB), Britta Permats (Svensk Ventilation), Lotta Bångens (Energieffektiviseringsföretagen), Magnus Everitt (Installatörsföretagen),

Torsdag 2 juli

Inomhusmiljön, tillsyn och obligatorisk ventilationskontroll
Funktionskontrollanterna, Installatörsföretagen och Svensk Ventilation anordnar rundabordssamtal med riksdagsledamöter, representanter för Boverket, Länsstyrelsen och Fastighetsägarna Mitt Nord.