Inneklimatscenen på Nordbygg 10-13 april 2018

På Nordbygg den 10-13 april kan du besöka Svensk Ventilations Inneklimatscen, där mässdagarna är späckade med korta föredrag.

Inneklimatscenen ligger mitt bland ventilationsföretagen i A-hallen, läge A36:32.
Boka fribiljett till Nordbygg Registreringskod: nordbygg18

tisdag 10 april
9:40 Klarar man 30% energibesparing med enbart FTX? Roland Jonsson, WSP
10:00 eBVD – Byggvarudeklarationens syfte är spårbarhet och långsiktig hantering Anna Jarnehammar IVL och Anneli Kouthoofd BMI
10:20 Hur ska man CE-märka ventilationsaggregat? Mats Ryd, Svensk Ventilation
10:40 Internet of things styr inneklimatet på kontoret Jan Risén, Svensk Ventilation
11:00 Ny filterstandard ISO 16890 Anders Flyckt, Svensk Ventilation
11:20 Praktikfall: FTX skapar möjligheter vid ROT med radon Björn Schenholm, Einar Matsson
11:40 Torrt inomhusklimat – Vattnet i luft Tommy Vidó, Svensk Ventilation
12:00 Utbildning och karriärvägar i ventilationsbranschen Jörgen Björklund, IUC och Britta Permats, Svensk Ventilation
12:40 Jämförelse av FX- och FTX-system för ventilation i flerbostadshus Erik Österlund, Svensk Ventilation
13:00 BIM Alliance Byggmaterialgrupp med inriktning installation Mårten Lindström, BIM Alliance
13:20 Rensbarhet i ventilationskanaler enligt SS-EN 12097 Pelle Höij, RSVR
13:40 Bra luft gör Dig smartare – viktigt vid energismart renovering Britta Permats, Svensk Ventilation
14:00 Nyttan och möjligheterna med OVK Kurt Ingeberg, FunkiS
14:20 Praktikfall: Behovsstyrd ventilation – bostäder som har uppgraderats från F till FTX Thomas Oltnäs, Svensk Ventilation
14:40 Fältmetoder för mätning av luftflöden Carl Welinder, Svensk Ventilation
15:00 Nya energitaxor gör ventilationsvalet viktigare. Roland Jonsson; WSP
15:20 Luftkvalitet och hälsa Anders Flyckt, Svensk Ventilation
15:40 Tredjepartskontroll av inneklimatprodukter – Eurovent Certification Erik Österlund, Svensk Ventilation och Sylvain Courtey, ECC

onsdag 11 april
9:40 Klarar man 30% energibesparing med enbart FTX? Roland Jonsson, WSP
10:00 Hur ska man CE-märka ventilationsaggreagat? Mats Ryd, Svensk Ventilation
10:20 Fältmetoder för mätning av luftflöden Carl Welinder, Svensk Ventilation
10:40 Internet of things styr inneklimatet på kontoret Jan Risén, Svensk Ventilation
11:00 Ny filterstandard ISO 16890 Anders Flyckt, Svensk Ventilation
11:20 Låg energianvändning och nöjda hyresgäster – Installation av FTX i miljonprogramshus Dennis Johansson, LTH
12:00 Utbildning och karriärvägar i ventilationsbranschen Jörgen Björklund, IUC och Britta Permats, Svensk Ventilation
12:40 Kommittén för modernare byggregler berättar om sitt arbete Kurt Eliasson, utredare Modernare byggregler
13:00 Designguide ventilation i energieffektiva flerbostadshus Per Kempe, BeBo
13:40 Jämförelse av FX- och FTX-system för ventilation i flerbostadshus Erik Österlund, Svensk Ventilation
14:00 Nyttan och möjligheterna med OVK Torbjörn Knutsson och Kurt Ingeberg FunkiS
14:20 Tredjepartskontroll av inneklimatprodukter – Eurovent Certification Erik Österlund, Svensk Ventilation och Sylvain Courtey, ECC
14:40 Praktikfall – bostäder som har uppgraderats från F till FTX Lars Molander, Svensk Ventilation
15:00 Nya energitaxor gör ventilationsvalet viktigare. Roland Jonsson; WSP
15:20 Luftkvalitet och hälsa Anders Flyckt, Svensk Ventilation
15:40 Bra luft gör Dig smartare – viktigt vid energismart renovering Britta Permats, Svensk Ventilation

torsdag 12 april
9:40 Hur ska man CE-märka ventilationsaggregat? Mats Ryd, Svensk Ventilation
10:00 eBVD – Byggvarudeklarationens syfte är spårbarhet och långsiktig hantering Anna Jarnehammar IVL och Anneli Kouthoofd BMI
10:20 Nyttan och möjligheterna med OVK Kurt Ingeberg FunkiS
10:40 Internet of things styr inneklimatet på kontoret Jan Risén, Svensk Ventilation
11:00 Ny filterstandard ISO 16890 Anders Flyckt, Svensk Ventilation
11:20 Fläkt i drift Martin Borgström, Svensk Ventilation
12:00 Utbildning och karriärvägar i ventilationsbranschen Jörgen Björklund, IUC och Britta Permats, Svensk Ventilation
12:40 Kommittén för modernare byggregler berättar om sitt arbete Kurt Eliasson, utredare Modernare byggregler
13:00 Klarar man en 30% energibesparing med enbart FTX? Roland Jonsson, WSP
13:20 Hur utreds ventilationssystem vid innemiljöproblem? Lars Ekberg, Swesiaq
13:40 Stora Inneklimatpriset De nominerade
14:00 Stora Inneklimatpriset De nominerade
14:20 Stora Inneklimatpriset De nominerade
14:40 Stora Inneklimatpriset De nominerade
15:00 Nya energitaxor gör ventilationsvalet viktigare. Roland Jonsson; WSP
15:20 Luftkvalitet och hälsa Anders Flyckt, Svensk Ventilation
15:40 Jämförelse av FX- och FTX-system för ventilation i flerbostadshus Erik Österlund, Svensk Ventilation
16.00 Torrt inomhusklimat – Vattnet i luft Tommy Vidó, Svensk Ventilation

fredag 13 april
9:20 Klarar man 30% energibesparing med enbart FTX? Roland Jonsson, WSP
9:40 Hur ska man CE-märka ventilationsaggregat? Mats Ryd, Svensk Ventilation
10:00 BBR:s nya energikrav – hur påverkas fastighets- bygg- och ventilationsbranschen? Eje Sandberg, Aton
10:20 Fältmetoder för mätning av luftflöden Carl Welinder, Svensk Ventilation
10:40 Internet of things styr inneklimatet på kontoret Jan Risén, Svensk Ventilation
11:00 Ny filterstandard ISO 16890 Anders Flyckt, Svensk Ventilation
11:20 Låg energianvändning och nöjda hyresgäster – Installation av FTX i miljonprogramshus Hans Bagge, LTH
12:00 Utbildning och karriärvägar i ventilationsbranschen Jörgen Björklund, IUC och Britta Permats, Svensk Ventilation
12:40 Jämförelse av FX- och FTX-system för ventilation i flerbostadshus Erik Österlund, Svensk Ventilation
13:00 Luftkvalitet och hälsa Anders Flyckt, Svensk Ventilation
13:20 Nya energitaxor gör ventilationsvalet viktigare. Roland Jonsson; WSP
13:40 Rätt åtgärder för att ta bort Radon i Byggnader Dag Sedin, Radonföreningen
14:20 Luft och ljud i innemiljön Penny Bergman, RISE
14:40 Bra luft gör Dig smartare – viktigt vid energismart renovering Britta Permats, Svensk Ventilation
15:00 Praktikfall – Upp till 75% energibesparing med tilluftskanaler i fasadisoleringen Stefan Forsberg, Svensk Ventilation
15:20 Certifiering av ventilationskanaler Ventilation Ducts certification Marie-Clémence Briffaut, ECC
15:40 Hur täta är våra ventilationskanaler? Erik Österlund, Svensk Ventilation

Alla scenprogram under Nordbygg