Almedalsveckan 2018

Vad har inomhusluften för betydelse för hälsan & produktiviteten och hur energieffektiviserar man?

Vårt program ägnar sig åt inomhusluftens betydelse för hälsan & produktiviteten samt om och hur man kan minska energianvändningen utan att försämra inomhusmiljön.

Plats: Gästhamnskajen mellan Teaterskeppet och stora silon, plats H604
Öppettider:
måndag 2 juli – onsdag 4 juli klockan 09:00-16:00
torsdag 5 juli klockan 09:00-12:00

Måndagen 2 juli

9.30-10.00
Kan man nå 30 % energibesparing med energiåtervinning?
Roland Jonsson, WSP

10.00 -10.30
Nya energitaxor – ska energibolagen styra hur byggherrar och fastighetsägare väljer installationer?
Roland Jonsson; WSP

10.30–11.10
Digitalisering av fastigheter räddar liv
Paneldiskussion
Hans Nyblom, InstallatörsföretagenByggbolag, Fastighetsbolag, Globala företag

13.00–13.50
Hur ska renoveringen av miljonprogrammet genomföras?
Paneldiskussion
Installatörsföretagen, Fastighetsbolag, Byggbolag, Riksdagspolitiker, Kommunpolitiker
Arrangörer: Installatörsföretagen, Energieffektiviseringsföretagen, Isoleringsfirmornas Förening, Svensk Ventilation

Tisdag 3 juli

Kl.9.30–10.00
Byggstopp – när löser vi då bristen på bostäder för unga?
Paneldiskussion
Ungdomspolitiker

Kl.10.00–10.30 (fel datum i programmet 2/7 ska vara 3/7)
Byggstopp – När löser vi då bristen på bostäder?
Paneldiskussion
Riksdagspolitiker och kommunpolitiker

Kl.10.30–11.00
Byggstopp -När löser vi då bristen på bostäder? Vad säger våra banker och bostadsbolag?
Paneldiskussion
Bostadsbolag, Byggbolag, Banker

Kl.13.30 -14.00
Nya energitaxor – ska energibolagen styra hur byggherrar och fastighetsägare väljer installationer?
Roland Jonsson, WSP

Kl.14.00 – 14.50
Vem ska se till att luften i våra nybyggda bostäder uppfyller myndigheternas hälso- och komfortkrav?
Paneldiskussion
Erik Österlund, Svensk Ventilation, Boverket, Bygglovshandläggare, Kommun, Folkhälsomyndigheten, Bostadsbolag, Byggbolag, Hyresgästföreningen, FunkiS

Onsdag 4 juli

Kl.10.00–10.50
Hur vill partierna förbättra inomhusmiljö och ventilationskontroll i skollokaler?
Paneldiskussion
Maritha Sedvallson, Astma- och Allergiförbundet
Kurt Ingeborg, Funktionskontrollanterna, Britta Permats, Svensk Ventilation
Riksdagspolitiker, Kommunpolitiker, Installatörsföretagen, representant från Länsstyrelserna (bostäder Hyresgästföreningen)

Kl.11.00- 11.50
Konsekvensen av ny Nationell handlingsplan för att hantera hälsoriskerna med radon
Paneldiskussion
Dag Sedin, Svensk Radonförening, Tomas Persson, Strålsäkerhetsmyndigheten, andra myndigheter, Riksdagspolitiker

Kl.14.00–14.50
Smartare än en ungdomspolitiker – hur klarar vi klimatmålen?
Paneldiskussion
Riksdagspolitiker (Energieffektiviseringsunionen), ungdomspolitiker

Torsdag 5 juli

Kl.9.30 -10.00
Kan man nå 30 % energibesparing med energiåtervinning?
Roland Jonsson, WSP

Kl.10.00 -10.30
Nya energitaxor – ska energibolagen styra hur byggherrar och fastighetsägare väljer installationer?
Roland Jonsson, WSP