Ventilationsmontör

En ventilationsmontör installerar ventilationssystem i byggnader och skapar på så vis ett hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat.

Jobbet består bland annat av att montera kanaler, fläktar och aggregat. Ventilation är ett område där utvecklingen går fort framåt och möjligheterna för att specialisera sig, bredda sig och vidareutveckla sig är mycket stora. Ventilationssystem är numera mer tekniska och omfattar allt från estetisk utformning till brandskydd.

Jobbet är fritt, omväxlande och socialt. Det är inte ett stillasittande kontorsjobb där arbetsdagen är inrutad i minsta detalj. Här får du varierande arbetsuppgifter med frihet under ansvar. Du får träffa massor med människor och samarbeta med olika yrkesgrupper under en omväxlande arbetsvecka.

Det råder i princip alltid brist på montörer inom ventilation, vilket innebär att utbildade ventilationsmontörer har mycket goda chanser att få ett bra jobb.

Jobb

Du kan jobba på ett ventilationsentreprenadföretag / installatör. Se företag och platsannonser.

Utbildningsvägar

Steg 1: Ventilationsmontör

För dig som har praktisk yrkeserfarenhet. Grundkurs i ventilationsteknik som ger kunskaper att utföra arbete i en utförandeentreprenad.

Kursinnehåll är matematik, beteckningar, ritningsläsning, klimat, luftbehandling, kylsystem, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.Inför den lärarledda kursdagen ska deltagaren grundligt läsa igenom självstudiepärmen som skickas ut två veckor innan kursstart. Kursdagen avslutas med skriftligt prov.

Läs mer

Steg 2: Certifierad ventilationsmontör

För dig som är har minst tre års yrkesvana som ventilationsmontör. Har genomgått Ventilationsmontör – steg 1 med godkänt resultat. Kursen ger kompetens att utföra arbete i en funktionsentreprenad.

Kursinnehåll är värmeåtervinning, ventilation och brand, SÖ för montörer, tekniska beskrivningar, entreprenadkunskap, lagar och regler, kalkyl, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och mätteknik. Kursen avslutas med skriftligt prov.

Läs mer

Steg 3 – Ledande ventilationsmontör

För dig som är ventilationsmontör med arbetsledaransvar. Har genomgått Certifierad ventilationsmontör – steg 2 eller har motsvarande kunskaper. Kursen ger kompetens att utföra arbete i en funktionsentreprenad inklusive möten, funktionsprovning och besiktning.

Kursinnehåll är byggprocessen, lagar och förordningar, AF, AB, ABT, ABK, rambeskrivning – ventilation, installationssamordning, kontroll och provning, drift- och underhållsinstruktioner, efterkalkyl, slutdokumentation, kvalitets- och miljösäkring, projektplanering, affärsmannaskap. Kursen avslutas med skriftligt prov.

Läs mer

Ventilationsplåtslagare

Gymnasie- lärlings- och yrkesvuxutbildningar m.m.

Läs mer

Karriärvägar

Med några års arbetserfarenhet kan du gå vidare i karriären. Oftast kan du behöva komplettera med en kurs eller en utbildning. Efter flera års erfarenhet och kompletteringsutbildningar finns det möjlighet att även starta eget.

  • Du kan börja som ventilationsmontör och gå vidare som  – certifierad ventilationsmontör  – ledande ventilationsmontör / arbetsledare.
  • Du kan börja som ventilationsmontör och gå vidare som  – certifierad ventilationsmontör  – ledande ventilationsmontör / arbetsledare  – egen företagare.
  • Du kan börja som ventilationsmontör och gå vidare som  – ventilationstekniker / injusterare / servicetekniker.
  • Du kan börja som ventilationsmontör och vidareutbilda dig till  – projektledare.
  • Du kan börja som ventilationsmontör och vidareutbilda dig till  – kalkylator.
  • Du kan börja som ventilationsmontör och vidareutbilda dig till  – projektör.
  • Du kan börja som ventilationsmontör och vidareutbilda dig till  – teknisk säljare.
  • Du kan börja som ventilationsmontör och vidareutbilda dig till – OVK kontrollant. Det finns certifieringskurser för dig som vill ha en riksbehörighet för att utföra OVK (Obligatorisk ventilationskontroll).

Vidareutbildning och certifiering

Certifierad ventilationsmontörJoel Borin har gått IUC:s trestegsutbildning för ventilationsmontörer.

Vad tyckte du om kurserna och de tre olika nivåerna?

– Steg ett är en praktiskt inriktad kurs medan steg två och tre mer teoretiska. Det gör att jag som montör har fått en bredare bild och ser hur allt hänger ihop på olika nivåer. Det hjälper mig i mitt arbete.

Vad har du för tips till de som planerar att gå ventilationskurserna?

– Se till att du har jobbat några år som montör innan du går kurserna. Då kan du tillgodogöra dig kurserna bäst. Sen ett är ett hett tips att plugga på förstudiematerialet som du får från IUC inför kursen. Det gör att du lättare hänger med under kursdagarna.