Styrelsen för Svensk Ventilation

vald på stämma 2019-05-16

Robert Johansson, Systemair, ordförande
Eric Lindqvist, Gösta Schelin, vice ordförande
Björn Fredriksson, IV Produkt, vice ordförande
Jesper Svedberg, Ahlsell
Kasper Ståhlgren, Bevego
Torbjörn Bäck, Camfil
Jonas Berg, FläktGroup
Simon Jennstål, Gunnar Karlsen
Magnus Jakobsson, Lindab
Kenth Granljung, Swegon
Hillevi Skötte, Ventab
Mats Ogenborg, Ventilator
Mats Högberg, Östberg