Styrelsen för Svensk Ventilation

vald på stämma 2017-05-18

Pär Johansson

Vice ordförande Tel: 08-554 426 06 070-323 40 19 Systemair AB pajo@systemair.se

Eric Lindqvist

Vice ordförande Tel: 08-726 55 02 070-798 59 00 Gösta Schelin AB eric@g-s.se

Hillevi Skötte

Styrelseledamot Tel: 031-86 89 87 070-9627648 Ventab hillevi@ventab.se

Tomas Hörman

Styrelseledamot Tel: Caverion tomas.horman@caverion.com

Jonas Berg

Styrelseledamot Tel: 08-626 49 06 Fläkt Woods AB jonas.berg@flaktwoods.com

Magnus Jacobsson

Styrelseledamot Tel: Lindab magnus.jacobsson@lindab.se

Kenth Granljung

Styrelseledamot Tel: 072-500 13 70 Swegon AB kenth.granljung@swegon.se

Björn Fredriksson

Styrelseledamot Tel: 0470-75 88 00 IV Produkt AB bjorn.fredriksson@ivprodukt.se

Kasper Ståhlgren

Styrelseledamot Tel: 0702-838539 Bevego kasper.stahlgren@bevego.se