Styrelsen för Svensk Ventilation

vald på stämma 2018-05-17

Anders Freyschuss, ordförande (Camfil)

Pär Johansson, vice ordf (Systemair)

Eric Lindqvist, vice ordf (Gösta Schelin)

Kasper Ståhlgren (Bevego)

Tomas Hörman (Caverion)

Jonas Berg (FläktGroup)

Simon Jennstål (Gunnar Karlsen)

Mats Högberg (H. Östberg)

Mats Ogenborg (Industri AB Ventilator)

Björn Fredriksson (IV Produkt)

Magnus Jakobsson (Lindab)

Kenth Granljung (Swegon)

Hillevi Skötte (Ventab)