Byggreglernas energikrav

Reglernas grundkrav är att byggnader och installationer drar litet energi och ger tillfredsställande värmekomfort. 

Föreskrifter

Boverkets vägledningssidor PBL Kunskapsbanken hjälper den som läser BBR.
Kunskapsbanken om energihushållning
Föreskrifterna finns som pdf-dokument till höger på Kunskapsbanken

Tabellerna 9:21 – 9:24 anger högsta specifika energianvändning och högsta installerad eleffekt för uppvärmning i fyra olika klimatzoner. Kraven är uppdelade i bostäder och lokaler.

Avsnitt 9:6 (Effektiv elanvändning) anger högsta specifik fläkteffekt för olika ventilationssystem.

Avsnitt 9:93 (Ventilationssystem) gäller hänsyn till täthet, isolering och tryckfördelning vid ändring i byggnad t ex när man byter värmesystem.

Förordning och lag

Boverkets vägledningssidor PBL Kunskapsbanken är goda ingångar till föreskrifternas överordnade regler i Plan-och byggförordningen respektive Plan- och bygglagen.