Kompetensförsörjning

Svensk Ventilation arbetar för att säkra en hög kvalitet på utbildningar och bredda rekryteringsunderlaget till branschen.

Vi medverkar i flera råd och nätverk och har även bildat Ambassadörsgrupper för att informerar om ventilationsbranschen. Vi är också stiftare i branschskolan IUC och Styrgrupp Utbildning värnar om branschens framtida utveckling.

Läs mer om branschen och utbildningar

Råd och nätverk

Svensk Ventilation ingår och arbetar med utbildnings- och utvecklingsfrågor på gymnasie-, yrkeshögskole- och högskolenivå m.m.

  • Skolverkets programråd (VVS- och Fastighetsprogrammet)
  • Myndigheten för Yrkeshögskolans branschnätverk
  • Samarbete med högskola/universitet, SP, IVL m.m.

Branschskolan

Svensk Ventilation är en av stiftarna av branschskolan IUC (Installatörernas utbildningscentrum). Sitter med i styrelsen, ledningsgrupper och utbildningsråd.

Rekrytering

Svensk Ventilation arbetar med att undersöka behovet och bredda rekryteringsunderlaget till branschen.

  • Industrifakta undersöker rekryteringsbehovet
  • Ambassadörsgrupper
  • Vi ingår i Återväxten
  • Vi arbetar för fler utbildningsplatser
  • Locka nya medarbetare till branschen

Ledningsgrupper

Svensk Ventilation sitter med i ledningsgrupper på yrkeshögskolan för att säkra utbildningars kvalitet.

Kurser och information

Svensk Ventilation anordnar informationsmöten och kurser för medlemsföretag. Det kan bl.a. vara

  • Lunchmötesföredrag om aktuella ämnen
  • Entreprenadjuridik
  • AMA-kurs
  • BIM
  • Arbetsmiljö

Styrgrupp Utbildning

Styrgrupp Utbildning arbetar övergripande med utbildningars kvalitet, utbildningsplatser, remisser, arbetsmarknadsdagar och behovet att rekrytera unga till branschen.

Läs mer