Lokalavdelningen i Stockholm

Lokalavdelningen i Stockholm arbetar också i grupper som sätts samman kring specifika frågor. Grupperna avrapporterar vid två årliga föreningsmöten.

Lokalavdelningen i Stockholm ordnar regelbundet lunchmöten på aktuella teman.

Kalendern

Styrelse 2016

Nicklas Brömster (ordförande)

IV Produkt AB
nicklas.bromster@ivprodukt.se
+46 8 7436654

Per Holmqvist

Creovent AB
per.holmqvist@creovent.se
+46 8-609 96 23

Magnus Ljunggren

Fläkt Woods
magnus.ljunggren@flaktwoods.com
+46 8-626 49 15

Joakim Wall

Imtech Ventilation AB
joakim.wall@imtech.se
+46 10 452 73 22

Eric Lindqvist

Ing. firma Gösta Schelin AB
eric@g-s.se
+46 8726 55 02

Mats Ogenborg

Industri AB Ventilator
mats.ogenborg@ventilator.se
+46 8-681 14 42

Johan Blank

Vent projekt AB
johan.blank@ventprojekt.se
+46 8-7247580

Mikael Windefalk

Windefalk Ventilation och Energi AB
mikael@windefalk.com
+46 8-82 08 15