Styrgrupp Entreprenad

Inom styrgruppen arbetar man med alla de frågor som är aktuella i samband med installationsverksamheten.

Bland dessa kan nämnas:

  • Generella branschavtal, t.ex AB, ABT
  • BIM (Virtuella installationer och BIP)
  • Referensgrupp, t.ex. AMA VVS & Kyl
  • Gemensamma standarder, t.ex Drifts- och underhållsinstruktioner
  • Affärsstöd för installationsverksamheten
  • Kvalitets- och miljöfrågor
  • Metod och arbetsmiljöfrågor

Medlemmar i Styrgrupp Entreprenad

DSCF0957

Håkan Löfgren

Ordförande, VentIT AB

Tel: 070-533 57 44
hakan.lofgren@ventit.se

Mikael Wall

Ventab AB

Tel: 031-86 89 930709-62 76 11
mikael@ventab.se

Robert Johansson

Creovent AB

Tel: 08-609 96 20, 073-699 96 21
robert.johansson@creovent.se

Jonas Magnusson

Skanska Installation

Tel: 040-18 06 00, 076-802 90 28
jonas.magnusson@skanska.se

Ulf Bergquist

VentPartner

Tel: 070-627 50 60
ulf.bergquist@ventpartner.se

Mats Ogenborg

Industri AB Ventilator

Tel: 08-681 14 40, 070-971 14 42
mats.ogenborg@ventilator.se

Eric Lindqvist

Ing.fa Gösta Schelin AB

Tel: 08-726 55 02, 0707-98 59 00
eric@g-s.se

Magnus Strand

Strands Luft AB

Tel: 08-730 06 37, 070-5254639
magnus@strandsluft.se

Stig Högnäs

Vesam AB

Tel: 0150-500 45
stig.hognas@vesam.se

Anki Eksell

TEBE Ventilation

Tel: 08 642 34 14, 0707 410 151
ake.eksell@tebevent.se

Wodek Slazak

Vento AB

Tel: 08-754 00 20
wodek.slazak@vento.se

Dan Ericsson

Kylclimat AB

Tel: 0586-570 40
dan.ericsson@kylclimat.se

Johan Blank

Vent-Projekt AB

Tel: 08-7247580
johan.blank@ventprojekt.se

Mikael Windefalk

Windefalk Ventilation & Energi AB

Tel: 070-723 23 41
mikael@windefalk.com

Thomas Olsson

JG Ventilation AB

Tel: 08-93 14 22
thomas.olsson@jgvent.se

Peter Skogberg

Gunnar Karlsen Sverige AB

Tel: 08-404 11 92
peter.skogberg@gk.se

Mikael Pettersson

Hoist Energy AB

Tel: 08-449 28 80
mikael.pettersson@hoistenergy.com

Joakim Wall

Imtech Ventilation AB

Tel: 010-452 73 22
joakim.wall@imtech.se

Britta Permats

Svensk Ventilation

Tel: 08-762 75 53
britta.permats@svenskventilation.se