Ventilation

En korrekt utförd ventilation behövs både för att vi människor och byggnaden ska må bra.
Målet är att göra ventilationen så effektiv som möjlig till lägsta möjliga energikostnad.

På den här sidan kan du läsa om allt som har med ventilation att göra. Vad ska man tänka på i valet av ventilationssystem? Kan man spara pengar genom behovsstyrd ventilation?

Ventilation & Hälsa

Frisk luft ger friska barn.

Visste du att 40 % av alla barn har problem med astma eller allergi?
Genom bra ventilation kan du halvera risken att ditt barn får dessa sjukdomar.

Läs mer

 

http://www.dreamstime.com/stock-photos-power-plug-brown-electric-cable-white-background-image35015423

Ventilation & Energi

Bra ventilation sparar energi.

Visste du att du kan spara 30-40 % av dina uppvärmningskostnader genom bra ventilation?

Läs mer

http://www.dreamstime.com/stock-images-ventilation-pipes-image23661624

Ventilera på olika sätt

En bra ventilationslösning ger frisk luft som vi mår bättre av inomhus. För att bli bra måste ventilationsanläggningen anpassas till byggnaden.

Läs mer

Olika byggnader kräver olika ventilation

Villor och lägenheter

Ventilationens uppgift är att ge frisk luft inomhus – luft som vi mår bra av. Den ska ta bort gammal, dåligt luft och den ska ta in ren, frisk luft till rummen.

Läs mer om bostäder

Skolor, affärer, kontor
och industrier

Luftens kvalitet och temperatur är avgörande för arbetsprestationerna i skolan. Forskning visar tydliga samband mellan bra ventilation och arbetsresultat.

Läs mer om lokaler