Brandspjäll

Brandspjäll är ett av de två sätt som Boverket anger i råden om förenklad dimensionering av brandskydd i ventilationssystem. Det andra sättet är helt separata ventilationssystem för varje brandcell.

Olika typer av spjäll för brandskydd

Brandspjäll delas in i följande olika typer:

  • Brandgasspjäll avsett att förhindra brandgasspridning, dvs endast integritet (E) i ventilationskanal eller vid överluft. Denna typ av spjäll är i normaldrift öppet och stänger via värme- och rökdetektor. Dessa spjäll kan kompletteras med isolering vid brandcellsgenomgång för att även skydda mot brandspridning (EI)
  • Brand-/brandgasspjäll avsett att förhindra både brand- och brandgasspridning, dvs både integritet och isolering (EI) i ventilationskanal eller vid överluft. Denna typ av spjäll är i normaldrift helt öppet och stänger via värme- och rökdetektor.

Brand E-klass

Brandskydd i E-klass – integritet – väggen och dörren håller tätt mot brand och brandgaser men släpper igenom värmen.

Brand EI-klass

Brandskydd i EI-klass – integritet och isolering – håller tätt mot brand och brandgaser samt isolerar mot värmen.

Specifika benämningar på spjäll för brandskydd

I tekniska sammanhang är ordet brandspjäll ofta alltför allmänt. Svensk Ventilations Styrgrupp Brand rekommenderar därför att följande termer tillämpas i lagstiftning, branschdokument och produktspecifikationer.

Brand/brandgasspjäll

Brandteknisk klass: EI
Produktstandard: EN 15650
Klassningsstandard: EN 13501-3
Provningsstandard: EN 1366-2
Engelska: Fire damper

Brandgasspjäll

Brandteknisk klass: E
Produktstandard: EN 15650
Klassningsstandard: EN 13501-3
Provningsstandard: EN 1366-2
Engelska: Fire damper

Rökkontrollspjäll

Brandteknisk klass: E eller EI
Produktstandard: EN 12101-8
Klassningsstandard: EN 13501-4
Provningsstandard: EN 1366-10
Engelska: Smoke control damper

CE-märkning av brandspjäll

Spjäll ska alltid vara utrustade med termisk sensor enligt produktstandarden. Brandspjäll är CE-märkta enligt byggproduktförordningen och standarden EN15650, provade enligt EN1366-2, samt klassificerade enligt EN13501-3 i följande klasser:

E = krav på integritet uppfyllt
EI = krav på integritet och isolering uppfyllda
ExxS = krav på integritet och förhöjd brandgastäthet uppfyllda
EIxxS = krav på integritet, isolering och höjd brandgastäthet uppfyllda
i ->o = godkänt för montage i brandrummet
o->i = godkänt för montage utanför brandrummet
i<->o = uppfyller båda montagefallen
ve = godkänt för montage i eller mot vertikal byggnadsdel (vägg)
ho = godkänt för montage i eller mot horisontell byggnadsdel (bjälklag)

CE-märkningen är ingen kvalitetsstämpel och innebär inte att produkten med automatik uppfyller svenska regler och föreskrifter. För att underlätta för byggherren finns också en frivillig märkning, P-märke. Denna märkning visar att produkterna också uppfyller kraven enl. BBR. P-märke ställer bl.a. krav på täthet och övervakning med automatisk funktionstest var 48e timma.
OBS! Brandspjäll utlöses på signal från rökdetektor eller brandlarmsystem!