Frågor och svar om brandskydd och ventilation

1. Rostfri skruv till imkanaler

Fråga: Måste man verkligen använda rostfri skruv och gejd till alla imkanaler enligt Praktiska lösningar – Brandskydd 2014 styckena 3.3.6.3, 3.4.7.2 och 3.5.6?
Svar: Nej, galvade imkanaler kan sammanfogas med stålnitar, plåtskruv, galvade gejdskarvar eller annan sammanfogning enligt tillverkarens anvisningar. Men aluminiumnitar får inte användas eftersom aluminium har lägre smältpunkt än de temperaturkrav som ställs i BBR.