Remiss om renoveringsstrategi

Svensk Ventilation har svarat på Näringsdepartementets remiss om nationell strategi för energi-effektiviserande renovering av byggnader. Vi påpekade ett uppenbart fel – ”6 % av alla byggnader har FTX” – och erbjöd oss att hjälpa till att ta fram rätt siffra. Vi instämde i att målet om halverad energianvändning kräver åtgärder i fler byggnader än de som renoveras för att de är slitna. Vi föreslog också delmål för fler årtal och byggnadskategorier, och krävde bättre tillsyn av inomhusklimatet.