Kanalen 2014 Nr 2

Kanalen_2014_02

– Skolans inomhusmiljö ska bli bättre
– Nordbygg 2014
– Eurovent Certification
– Nyheter om lagar och regler (Eurovents ”Bulletin”)
– Forskning
– Ekodesign för hela system
– Direktiv påverkar våra standarder
– Nya byggregler anmälda till EU
– EU och bostadspolitiken
– Ekodesignkrav på svenska
– Krafttag för bättre luft
– Nya energikriterier på byggområdet (Miljöstyrningsrådet, remiss)
– Konjunkturen
– Ansök senast den 15 april till VVS- och Ventilationsingenjörsutbildningar
– Extra föreningsstämma den 1 april
– Årsmöte den 15 maj
– Lokalföreningar
– Kurser och utbildningar (IUC)
– Medlemskalendarium