Nordbygg 2014

Den 1 april startar Nordbygg och Svensk Ventilation är en av medarrangörerna. Vi kommer att vara involverade i utställningen Renovera Energismart där besökarna erbjuds öppna kortseminarier. Vi är även samarbetspartner i Sustainable Days. I vår monter kommer vi att sälja och presentera brandboken.

Renovera Energismart: Svensk Ventilations program

Bättre inomhusklimat – en bortglömd effekt vid renovering?

Många har hälsobesvär på grund av dålig inomhusmiljö enligt en ny rapport. Andelen hälsobesvär är högst bland dem som bor i miljonprogrammets bostäder. Bättre inomhusklimat är en bortglömd effekt vid energismart renovering.  Debatten handlar tyvärr  främst om kostnaderna för investeringarna. Vi visar därför exempel på energismart renovering som kan bidra till positiva hälsoeffekter och en bättre folkhälsa. Föredragshållare: Britta Permats, Svensk Ventilation  (Lokal Scen Renovera Energismart – EH:03)

Goda exempel – Attraktivt boende

 Lägenheter som ska renoveras har oftast bara frånluftsventilation. Värmeåtervinning med FTX kräver då att man installerar tilluft. Svensk Ventilation visar attraktiva exempel där flerfamiljshus har kompletterats med tilluftskanaler.Föredragshållare: Erik Österlund, Svensk Ventilation(Lokal Scen Renovera Energismart – EH:03)