Vilsam tystnad på Skogsgläntan

Danderyd kommuns första passivhus

Utifrån är det inget som skvallrar om att skogsgläntans förskola i Danderyd är ett passivhus, men när man öppnar ytterdörren ser man de tjocka väggarna.

– I verksamheten märker vi ju knappt att det är ett passivhus. Vi räknade med att det skulle ta ungefär ett år att lära känna huset, säger Förskolechef Monica Nilvang.

Förskolan med befintliga barngrupper och personal flyttade in i augusti 2013. Skogsgläntan är kommunens första passivhus och resultatet av kommunfullmäktiges beslut att all offentlig nybyggnation från och med 2013 ska vara nära nollenergihus.

– I verksamheten märker vi ju knappt att det är ett passivhus. Vi räknade med att det skulle ta ungefär ett år för oss att lära känna huset både till funktion och pedagogisk utformning. När vi flyttade in i augusti var vi tvungna att ha dörrar och fönster vidöppna fast man inte ska, men den här sommaren tror jag att ventilationen med kyla kommer att fungera bra, säger Monica Nilvang.

Under resans gång har man också låtit installera förstärkare till mobiltelefoner med mera eftersom de tjocka ytterväggarna blockerar signalerna. Problemet är vanligt i byggnader med extra tjocka väggar eller lokaler under mark, men går alltså lätt att åtgärda.

– NCC är hela tiden snabba med att åtgärda sådant som vi har synpunkter på och det har underlättat vår inflyttning, säger Monica Nilvang.

Friskare barn

Ventilationssystem kritiseras ofta för att föra oväsen. Bakgrundsbruset som de skapar kan ge problem med till exempel huvudvärk och trötthet, men på Skogsgläntan har stor omsorg lagts på ljudmiljön. Inte heller ljud utifrån stör eftersom de inte tränger igenom klimatskalet.

– Det är vilsamt med tystnaden. Även där barngrupperna vistas är det ovanligt tyst för det sitter ljudabsorbenter på väggarna och borden är ljuddämpade, säger pedagogen Lisen Ahsltröm.

– I ett passivhus är värmeåtervinningen extra viktig, samtidigt som man vill ha minimiventilation på natten precis som i alla andra förskolor för att spara energi och pengar. Därför lägger man extra omsorg på ventilationen så att man uppfyller byggnormerna, personalen ska inte behöva tänka på att de arbetar i ett passivhus, säger arkitekt Hans Eek på Passivhuscentrum.

Någon vetenskaplig studie av hur boende eller brukare upplever passivhus är inte gjord i Sverige, men Hans Eek berättar om hur personalen i Sveriges första passivhus-förskola upplever sitt hus:

– Det byggdes för ungefär fyra år sedan och personalen trivs bra. De upplever dessutom att barnen jämförelsevis är friskare.

Pedagogiskt nytänk

Både Monica Nilvang och Lisen Ahsltröm upplever huset som rogivande. Förutom tystnaden bidrar de vita väggarna med sina gröna fondväggar. Det gröna följs upp i de stora ljudabsorberande anslagstavlorna och bordsskivorna. Samma färgtema återfinns utomhus med vita väggar och gröna dörr- och fönsterfoder. Rummen är enhetligt och sparsamt möblerade.

– Den största skillnaden från våra tidigare lokaler är inte passivhustekniken som vi ju knappt märker något  av. Det är husets pedagogiska utformning som påverkar vår vardag mest, och där vi fortfarande lägger mycket energi på att anpassa oss och utnyttja det på bästa sätt, säger Monica Nilvang.

Huset är stort, drygt 1000 kvm och kan enkelt omvandlas till skola. I dagsläget är det dimensionerat för 100 förskolebarn på fem avdelningar. Varje barngrupp om 20 barn har en egen hemvist bestående av två angränsande rum. Om dessa två rum slås ihop motsvarar det ett klassrum. Tillsammans med representanter från kommunens utbildningsnämnd och arkitekten gjorde hon flera studiebesök inför bygget. Det var väl investerad tid tycker hon eftersom hon nu kan dela med sig av sin erfarenhet och kunskap till personalen.

– Rumslösningarna är helt annorlunda än vi hade tidigare med en hemvist för varje barngrupp och gemensamma utrymmen för olika aktiviteter. Det gör att olika barngrupper träffas mer och även vi i personalen har större utbyte av varandra. Samtidigt innebär det mer schemaläggning av aktiviteter eftersom vi samutnyttjar fler ytor.

Helt annan medvetenhet

Kommunen vill att pedagogerna ökar barnens kretsloppstänkande. Utomhus har förskolan möjlighet till kompostering och odling, inomhus finns en smartteve som kan presentera energi- och vattenanvändning så att man kan se hur det egna beteendet påverkar användningen.

– Tanken är jättebra och i Danderyd ska presentationen av energi- och vattenanvändningen följa barnen hela vägen genom skolan. De kommer att få en helt annan medvetenhet än tidigare. Men vår energi har helt enkelt inte räckt till vare sig kompostering eller smarteve ännu säger Monica Nilvang.

FAKTA Skogsgläntan

  • Area: 1052 BTA inkl förråd, sophus.
  • Ventilation: behovsstyrd FTX med värmeåtervinning.
  • Temperaturverkningsgrad 85% pedagogiska delen och 80% tillagningsköket.
  • Uppvärmning: bergvärmepump , människor samt utrustning i verksamheten.
  • Elproduktion: Solceller med 8 kW installerad effekt.
  • Belysning: närvarostyrd lågenergibelysning.
  • Vatten: energieffektiva tappvattenarmaturer, beröringsfria på tvättställ.

Text: Malin Juell-Skielse