Smart FTX-lösning halverar koldioxidutsläppen

Genom att förvärma uteluften till FTX-aggregaten med bergvärme utan värmepump behövs ingen tillsats av spetsvärme under riktigt kalla dagar. Med den lösningen klarar HSB av att halvera utsläppen av koldioxid i två nyproducerade fastigheter i Nacka. På köpet blir energikostnaderna lägre och de boende får bättre inomhusklimat.

Finnboda Hamnplan i Nacka är två nyproducerade hus med 85 lägenheter på totalt 9 000 kvm boyta. Bostadsrättsföreningen blir samtidigt pilotprojekt för en helt ny ventilationslösning som HSB tagit fram.

– HSB har som mål att halvera utsläppen av koldioxid fram till 2023 då organisationen fyller hundra år. När vi analyserade de värsta effekttjuvarna kom vi fram till att det fanns en hel del att spara om vi kunde hitta en smartare ventilationslösning, säger Roland Jonsson, energichef på HSB Riksförbund.

Det man konstaterade i sin analys var att vid lägre utetemperatur än minus fem grader krävs tillsatsvärme till förvärmningsbatteiet för att FTX-aggregaten ska fungera. Denna tillsatsvärme krävs dessutom när övriga samhället tar ut sin spetsvärme från olje- och kolkraftverk, vilket ger ytterligare skjuts åt koldioxidförbrukningen.

– Vi konstaterade att FTX-aggregaten var bra konstruktioner, men att de inte kunna rubba på de fysiska lagarna när utetemperaturen sjunker. Det gällde att hitta ett sätt att värma upp tilluften till högre än fem minusgrader för att de ska fungera på samma sätt året runt och slippa påfrysning.

Sex borrhål

Lösningen på problemet blev att borra sex hål ned till 160 meters djup och ta upp vatten som värmer uteluften till batteriet.

– Det bygger på samma princip som bergvärme, men här finns inga värmepumpar, utan endast cirkulationspumpar. Det handlar om att flytta det varma vattnet från berget till värmningsbatteriet på aggregatets värmeväxlare. Omräknat så ger denna lösning en värmefaktor på drygt åtta, berättar Roland.

De två FTX-aggregaten som försetts med denna lösning har visat sig fungera utmärkt, även om vintern som varit inte utsatt aggregaten för så hårda prövningar.

– En annan fördel är att vi under sommartid kyler och avfuktar tilluften och skickar tillbaka värmen ned i berget. Det gör att vi får bättre inomhusklimat i bostäderna. Då återladdar vi samtidigt hålen där vi tar upp värme under vintern.

28 ton mindre koldioxid

Kostnaden för lösningen var cirka 100 kronor per kvadratmeter boyta, vilket ger en återbetalningstid på cirka sju år. Samtidigt innebär det en energibesparing med åtta kilowattimmar per kvadratmeter och år. Räknat på hela huset blir det kostnadsmässig besparing med cirka 70 000-80 000 kronor per år. Samtidigt sjunker koldioxidutsläppen med cirka 28 ton per år för de båda husen.

– Det här var den absolut billigaste lösningen för att uppnå det mål vi hade. Den innebär dessutom att vi sparar energi från dag ett, säger Roland Jonsson.

Han menar att lösningen även fungerar i befintliga fastigheter och ser här stora möjligheter för ”Miljonprogrammets” hus.

– Har de inte FTX-aggregat kan det vara idé att bygga tilluftskanaler i samband med stamrenoveringar. Tilläggsisolering av ett hus sparar cirka 13 kilowatttimmar per kvadratmeter och år, medan FTX-lösningen sparar 40 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Det ger en värmefaktor på nästan 40.

Text: Mikael Svensson