Kanalen 2014 Nr 4

Kanalen_2014_04

– Satsa på skolmiljön – vår framtid (debattartikel)
– Luftkvalitet blir lätt att mäta
– Vi behöver alla ren luft
– Läs Svensk Ventilations nya tidning –nu även digital
– Renovera och förbättra folkhälsan
– Läs Eurovents Bulletin
– Norden är aktiva inom standardiseringsarbetet
– Svensk Ventilations preliminära program i Almedalen
– Konjunkturen vänder uppåt
– Beställ BRANDBOKEN
– Brister i uppföljning av energikrav
– Ventilationsmontör (Steg 1 -3)
– Årsmöte den 15 maj
– Lokalföreningar
– Kurser och utbildningar (IUC)
– Medlemskalendarium