Renovera och förbättra hälsan

Nu måste vi börja renovera energismart och förbättra folkhälsan. Vi står nämligen på toppen
av ett renoveringsberg som framförallt handlar om miljonprogrammet och de lägenheter som uppfördes 1961-75. Under dessa år byggdes det väldigt mycket och fortfarande är många av dessa lägenheter inte renoverade. Svensk Ventilation anser dock att folkhälsoaspekten saknas i debatten om energieffektivisering och renovering av miljonprogrammet. Läs artikeln i Offentliga Affärer.