Satsa på skolmiljön – vår framtid

Det krävs mer resurser för att förbättra skolornas inomhusmiljö. Myndigheterna förstärker nu tillsynen av landets skolor, men det är långt ifrån självklart att det räcker med denna satsning. Vi känner till att städningen och ventilationen ofta är dålig på skolorna vilket leder till hälsobesvär och inlärningssvårigheter. Även om effekterna av dålig luft kan vara påtagliga för den som drabbas kan det vara ett stort steg att med säkerhet säga att problemen faktiskt beror på ventilationen. Det kan visa sig att frågan i själva verket rör kommunens övergripande plan för skolverksamhetens lokal-försörjning. Till exempel kan luftflödena vara för små i förhållande till klassernas storlek. Frågan måste förmodligen lyftas till den nivå som råder över fördelningen av kommunens resurser, nämligen kommunpolitikerna. Läs debattartikeln i Dagens Samhälle.