Nya sanktionsavgifter från den 1 juli

Den 1 juli 2014 träder ett fyrtiotal bestämmelser med sanktionsavgift i kraft. Tidigare var flera bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter straffbelagda. Det innebar att man kunde bli dömd till böter om man bröt mot dem. Nu kan arbetsgivaren bli tvungen att betala en sanktionsavgift. Nivån på sanktionsavgiften varierar. Att använda äldre icke typkontrollerade arbetsbockar eller stegar kan kosta 15 000 – 150 000 kronor beroende på verksamhetens storlek. Det är mycket viktigt att du som arbetsgivare har koll på vilka sanktionsbelagda föreskrifter som rör din verksamhet. Läs mer här.