Almedalsveckan 2014

Hur kan vi energieffektivisera och förbättra inomhusklimatet i Sverige?

I Svensk Ventilations trailer visar vi vikten av ett bra och energieffektivt inomhusklimat. trailern är vår mötes- och debattplats. Här kan Du se vår utställning om luften vi andas. Man framför allt har vi avancerad utrustning på plats där Du kan jämföra luften i Visby med andra städer – och så klart – se hur den påverkar inomhusluften. Vår unika utställning på hjul visar tydligt vilken typ av föroreningar som luften innehåller.

Plats: Holmen, Visby Hamn, plats 618, 300 m sydväst om Almedalen
måndag 30 juni – onsdag 2 juli klockan 09:30 – 17:00
torsdag 3 juli klockan 09:30 – 14:00

Måndag 30 juni

09:00 – 09:30
Plats: Trailern, Visby Hamn, plats 618
Är energieeffektivisering verkligen lönsam?
Roland Jonsson, energichef, HSB

10:00 – 10:55 
Plats: Trailern, Visby Hamn, plats 618
Vem styr Boverket mot tydligare byggregler?
Isoleringsfirmornas förening, Säker Vatteninstallation och Svensk Ventilation.
Moderator: Anneli Kouthoofd
Paneldebatt: Anti Avsan (M), Katarina Köhler (S), Bengt Johansson Samhällsbyggnadsförvaltningen i Skövde, Boverket, Yogesh Kumar, Fastighetsägarna

13:00 – 14:15 
Plats: Trailern, Visby Hamn, plats 618
Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan?
Svensk Ventilation och Ioannis Sadiktsis, doktorand från Stockholms Universitet
Moderator: Antoni Lacinai
Paneldebatt: Lukas Forslund, Kanslichef Stadsmiljöroteln, Stockholms stad, (C), Jonas Nilsson (M), Daniel Helldén (MP), Jan Strömdahl (V), Roland Jonsson, energichef, HSB, Anders Hedström, IAQ-expert.

16:00 – 16:30
Plats: Trailern, Visby Hamn, plats 618
Hur kan barnen hjälpa till i jakten på ren luft?
Lotta Johansson, Verksamhetschef, Navet Science Center i Borås

Tisdag 1 juli

Kopia  av DSCF122809:30 – 10:00
Plats: Trailern, Visby Hamn, plats 618
Klarar vi bostadsförsörjningen utan att energirenovera miljonprogrammet?
Byggmaterialindustrierna, Swedisol och Svensk Ventilation
Moderator: Antoni Lacinai
Paneldebatt: Philip Botström (SSU), Hugo Fiévet (KDU), Emma Hult (Grönastudenter), Tove Liljeholm (Ung vänster), Benjamin Dousa (Moderata studenter)

10:30 – 11:30
Plats: Donners plats 6
Kan en klassrumspeng bidra till bättre skolmiljö?
Vi deltar i Astma & Allergiförbundets seminarium

Kopia  av DSCF127715:30 – 16:30
Plats: Trailern, Visby Hamn, plats 618
Energimålen 2020 är hotade av kompetensbrist. Hur kan vi utforma en lösning tillsammans?
Handelskammaren Mälardalen, YHM, Energi & Miljötekniska föreningen
och Svensk Ventilation
Moderator: Antoni Lacinai
Paneldebatt: Erik Scheller Utbildningsdepartementet, Björn Scheele Omvärldsanalyschef Myndigheten för Yrkeshögskolan, Anita Aspegren Energimyndigheten, Caroline Helmersson-Olsson (S), Mats Pertoft (MP), Roger Haddad (FP), Betty Malmberg (M)

Onsdag 2 juli

10:30 – 11:30
Plats: Trailern, Visby Hamn, plats 618
Dålig inomhusluft – skolans dolda hot
Funktionskontrollanterna i Sverige, Svensk Radonförening och Svensk Ventilation
Moderator: Antoni Lacinai
Paneldebatt: Arbetsmiljöverket, Marianne Tiborn, Boverket, Maria Stockhaus (SKL), Helena Frieberg (Sveriges elevkårer), Jan Vikström (Friskolornas riksförbund), Maritha Sedvallson, Astma- och Allergiförbundet, Jonny Wiberg (S) i Barn- & Utbildningsnämnden, Region Gotland

13:00 – 13:30
Plats: Trailern, Visby Hamn, plats 618
Vilka risker finns det med dålig inomhusluft och hur kan vi förbättra den?
Svensk Ventilation, Anders Hedström, IAQ-expert

Kopia (2)  av DSCF129915:00 – 16:00
Plats: Trailern, Visby Hamn, plats 618
100 personer drabbas årligen av lungcancer i onödan. Hur når vi radonmålet 2020?
Svensk Radonförening och Svensk Ventilation
Moderator: Antoni Lacinai
Paneldebatt: Per Nilsson, Svensk Radonförening, Emil Bengtsson, Strålskyddsmyndigheten, Boverket, Jan Lindholm (MP), Lars Eriksson (S), Roland Utbult (KD), Ola Johansson (C)

17:00 – 19:00
Plats: Strandvägen 5, plats 521
Installationsmingel
anordnas av flera branschorganisationer
Myndigheten för Yrkeshögskolan, Thomas Persson, generaldirektör, Tomas Tobé (M), Caroline Helmersson Olsson (S)

Torsdag 3 juli

10:00 – 10:30
Plats: Trailern, Visby Hamn, plats 618
Vilka risker finns det med dålig inomhusluft och hur kan vi förbättra den?
Svensk Ventilation, Anders Hedström, IAQ expert,

11:00 – 11:30
Plats: Trailern, Visby Hamn, plats 618
Är energieeffektivisering verkligen lönsam?
Roland Jonsson, energichef, HSB