Kompetensbrist hotar klimatmålen

Tillsammans med Handelskammaren i Mälardalen och Återväxten anordnade vi ett seminarium i Almedalen om hur man ska kunna nå energimålen 2020. Deltagare var bl.a. Myndigheten för Yrkeshögskolan, Energimyndigheten, Utbildningsdepartementet och riksdagspolitiker. Erik Scheller (FP), politiskt sakkunnig på Utbildningsdepartementet berättade att Yrkeshögskolan är en framgångssaga och att man håller på med en stor intern övergripande utredning. Politikerna Roger Haddad, FP, Betty Malmberg, M, Caroline Helmerson-Olsson, S , som sitter utbildningsutskottet lovade samtliga att oavsett vem som kommer i regeringsställning så ska de intentioner som finns i utredningen tas tillvara. Samtliga menade också att det behövs ökade anslag till Yrkeshögskolan.