Radonmålet 2020

Svensk Radonförening och Svensk Ventilation anordnade tillsammans ett seminarium i Almedalen där Strålskyddsmyndigheten och riksdagspolitiker var på plats. Radon i bostäder orsakar cirka 500 fall av lungcancer per år. Enligt Svensk Radonförenings enkätundersökning är det bara 53 procent av landets kommuner som ställer krav på fastighetsägarna att åtgärda för höga radonhalter i flerbostadshus. Läs mer om seminariet