Stadsluftmätningar både ute och inne

Stockholms Universitet har gjort nya luftmätningar på Hornsgatan och undersökt filtermediers förmåga att avskilja polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och andra potentiellt cancerframkallande föroreningar. Forskarna har även analyserat luftpartiklarnas cancerrisk. Det har också gjorts en annan mätning parallellt inomhus på Hornsgatan före respektive efter installation av FTX-system. Resultaten presenteras på vårt seminarium under Almedalsveckan: Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? Läs mer här