Energieffektiva matbutiker

Svensk Ventilation deltar i en referensgrupp till Belivs, Energimyndighetens Beställargrupp Livs-medelslokaler. BeLivs verkar för effektivare elanvändning i matbutiker, som faktiskt förbrukar upp till 5 procent av elen i Sverige. Enligt BeLivs kan många matbutiker mer än halvera sin energiförbrukning bara de lyckas hålla kvar kylan på rätt plats, exempelvis med lock och dörrar. Läs mer