Kanalen 2014 Nr 6

Ladda ner

Ur innehållet:

–      NY RAPPORT: Dålig inomhusluft – skolans dolda hot
–      Debattartikeln ”Elever förlorare på dålig inomhusluft”
–      Förbättra luften i skolan – VALFRÅGA
–      Ren luft i fokus hösten 2014
–      2 – 3 oktober, vi är med på Centralstationen i Stockholm
–      FTX betyder mest
–      Seminarium, pilotprojekt i Skåne
–      Ventilation på MäklarNytt
–      Konjunkturen
–      Eurovent Bulletin
–      Återblick, Almedalen 2014
–      Högt söktryck till IUC
–      Yrkeshögskolan kan växa med 25 procent
–      Lokalföreningar
–      Beställ BRANDBOKEN
–      Kurser och utbildningar (IUC)
–       Medlemskalendarium