Kanalen 2014 Nr 7

Ladda ner

Ur innehållet:

– Lungtestardagar på Centralen
– Symposium om luft och hälsa
– Mångfaldspris
– Stora Inneklimatpriset
– Stort intresse för innemiljö i skolan
– Lokal debatt om skolluften
– Svensk ventilation på turné
– Konjunkturen
– CE-märkta kanaler – kan vara på gång
– Seminarium om ekodesign- och energimärkningskrav för ventilation
– IUC har sökt nya YH utbildningar
– Lokalföreningar
– Kurser och utbildningar (IUC)
– Medlemskalendarium