Pilotseminarium om OVK

Lyckat OVK seminarium som Länsstyrelsen i Skåne anordnade. Funktionskontrollanterna och Svensk Ventilation föreläste om  ventilation och OVK.

De fyrtio berörda tjänstemännen i kommunerna i Skånes län var nöjda med upplägget och nu fortsätter projektet. Den 15 januari 2015 kommer vi att föreläsa för kommunerna i Jönköpings- och Kronobergs län. Dessutom också för Gävleborgs läns kommuner den 12 mars 2015.