Ekodesign och energimärkning

Energimyndigheten hade kallat till branschmöte, och flera företag från Svensk Ventilation var på plats den 24 oktober i Stockholm. De kommande EU-kraven om energieffektivitet och märkning är visserligen inte publicerade ännu, men kommer med all säkerhet i november, för att börja gälla 1 januari 2016. Läs mer i VVS-Forum.