Nya WHO-riktlinjer för inomhusluft

WHO har nu tagit fram nya globala riktlinjer för luftkvalitet inomhus. Ineffektiv förbränning av fasta bränslen skadar hälsa och klimat. Medan matlagning över öppen eld inte är så vanlig i Europa så är de hälsoskadliga effekterna av från förbränning av fasta bränslen, även trä och annan biomassa, för uppvärmning av bostäder fortfarande ett stort problem. Läs mer här.