Roadshow ”Andas lätt och räkna rätt”

Astma & Allergiförbundet och Svensk Ventilation fick turnera med två medlemsföretag som anordnade en Roadshow.

Turnén ”Andas lätt och räkna rätt i skolan” riktade sig till kommunala beslutsfattare.  Roadshowen besökte platserna  Malmö, Göteborg,  Uppsala och Umeå

 

Svensk Ventilations programpunkt:

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder – är det möjligt?

Många har hälsobesvär på grund av dålig inomhusmiljö. Andelen hälsobesvär är högst bland
dem som bor i miljonprogrammets bostäder. Vi vet också att skolans elever är förlorare på dålig
inomhusluft. Vi visar hur det ser ut i våra bostäder och skolor samt något exempel på energismart
renovering som kan bidra till positiva hälsoeffekter och en bättre folkhälsa. Vi informerar även hur
Svensk Ventilation arbetar – VÅR VISION «Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla».