Ventilationen i Stockholms skolor

Kommunerna i Stockholms län samordnar nu en granskning av ventilationen i skolorna. Bristfällig ventilation och städning i skolorna gör att eleverna utsätts för hormonstörande miljögifter. Resultatet från de skolor som nu granskas kommer att sammanställas i en gemensam rapport. Läs mer.