BVD 4 kommer 2015

Arbetet med den nya Byggvarudeklarationen (BVD4) drar nu igång. Målet är att uppdatera innehållet i den befintliga byggvarudeklarationen (BVD3) och att ta fram ett digitalt format som kan hantera nuvarande och kommande krav på miljöinformation för byggvaror. IVL blir projektledare för projektet. Den nya BVD:n beräknas vara färdig att användas kring halvårsskiftet 2015. Läs mer