Kanalen 2014 Nr 10

Ladda ner

Ur innehållet:

 • Svensk Ventilation får ny webb
 • Debattartikel i tidnigen Byggindustrin
 • Byggvarudeklarationer (BVD 4)
 • Inneklimatstandard för datahallar
 • Nominera nu! -Stora Inneklimatpriset
 • Konjunkturen
 • Personalliggare för byggbranschen
 • Koksfläktar energimärks
 • Elmotorer testade –besparingspotential
 • Brist på yrkeserfarna
 • Installationsingenjörsexamen i Katrineholm
 • Lokalföreningar
 • Nya medlemmar
 • Grattis till årets certifierade ventilationsmontörer
 • Utbildning och kurser
 • Medlemskalendarium