Villa med noll energikostnad

Svensk Ventilation var på plats när Villa Kyoto i Göteborg presenterades för bygg- och installationsbranschen. Villa Kyoto är en villa från 70–talet som har genomgått 27 olika energisparåtgärder. Tidigare elräkningar var på ca 30 000 kr per år och idag är de förvandlade till noll kronor.  Villan har idag behovsstyrd FTX ventilation. Läs mer