Amerikaner oroar sig för luften inne

 

Var fjärde bostadsägare i USA oroar sig för hälsorisker i bostaden. Harvard Joint Center for Housing Studies har undersökt vilka risker i hemmet som bekymrar bostadsägare (se diagrammet). Det allra vanligaste är att oroa sig för inomhusluften. Sedan följer oro över vattenkvalitet och kemikalier i byggnaden. På frågor om källan till de luftföroreningar som man oroar sig för nämner bostadsägarna damm, partiklar från husdjur, matos och otillräcklig ventilation. I nästa steg ska forskarna ställa liknande frågor till hyresgäster och ombyggnadsentreprenörer. Läs mer