Informationsfilmen ”Jobba med luft”

En bra film om yrkesval för ungdomar! Se den!

Svensk Ventilation tackar sina APL-praktikanter från Thoren Business School (naturvetenskapligt program). Se Louise och Sabinas projektarbete ”Jobba med luft”, som är en kort informationsfilm som visar några olika ventilationsyrken.