Forum – ”Energieffektiv ventilation”

Norra Djurgårdsstaden Innovation anordnar ett forum med tema ”Energieffektiv ventilation – smart ventilation för en sund inomhusmiljö”. Seminariet är den 12 februari kl. 8.30-13.30. Målgruppen är byggherrar i Norra Djurgårdsstaden (projektutvecklare, miljösamordnare, inköpare, teknikstaber, projektörer, osv.) Svensk Ventilation och medlemmar deltar som föreläsare. Arrangören väljer ut medlemmar som presenterar sina innovativa lösningar, system eller produkter. Läs mer

Inbjudan 12 feb leverantörer