Producentansvar för elutrustning

Enligt förordningarna (2005:209 och 2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska företag som för in och sätter elutrustning på marknaden anmäla sig och redovisa uppgifter till Naturvårdsverket. Förordningarna är kopplade till EU:s WEEE-direktiv. Nya krav gäller det som säljs efter 2015-09-30. När den tidigare förordningen kom 2005 samrådde Svensk Ventilation med myndigheterna, och kom fram till att hela ventilationssystem och större aggregat var undantagna. Undantaget kom sig av att WEEE-direktivet refererade till RoHS-direktivet gällande vilka produkter som omfattades. RoHS-direktivet undantog storskalig fast installation, vilket vi då tolkade som system och större aggregat. Med den nya förordningen finns inte längre kopplingen till RoHS. Dock tycks lagstiftaren ha förstått att det är rimligt att undanta sådant som inte riskerar att hamna i avfall från hushåll. En tilläggsförordning (2013:1078) har nämligen kommit med ett undantag för storskalig fast installation. Men detta undantag börjar gälla först 2018-10-15. Det verkar alltså som att ventilationsbranschen måste införa ett system för avfallsmärkning och redovisning till Naturvårdsverket som ska användas i 3 år och 15 dagar. Vår dialog med myndigheterna pågår, och vi hoppas självklart att kunna enas om en mer rationell tolkning av vilka produkter som ska omfattas.