Vi bidrar till bättre standarder

Svensk Ventilation deltar hela tiden i det internationella standardiseringsarbetet, och har den senaste tiden har lämnat förbättringsförslag till bland annat:

prEN 1366-2 – Provning av brandmotstånd för installationer i byggnader – Del 2: Brandspjäll

prEN ISO 16890-1 – Air filters for general ventilation — Part 1: Technical specifications, requirements and efficiency classification system based upon Particulate Matter (PM). När denna nya filterstandard träder ikraft och ersätter EN 779 så kommer ett helt nytt sätt att klassa luftfilter, där klasserna knyts till filtrens avskiljningsförmåga för olika storlekar på partiklar.

prEN 16282 (i flera delar) – Components for ventilation in commercial kitchens Här föreslår Svensk Ventilation tydligare krav om varningsskyltar på storköksventilation där reningsutrustning är installerad, t ex ozon.