70-talsvillan som renoverats till noll

Erik Orvarson lät bygga om familjens dragiga 70-talsvilla så att energikostnaderna minskade från 30 000 kronor per år till noll. Villa Kyoto ventileras med behovsstyrd ventilation.

När Erik Orvarsson för drygt tre år sedan insåg att han behövde byta fönster och panel på familjens villa i Västra Frölunda i Göteborg var han medveten om att huset även behövde energieffektiviseras.

Med stöd från energiexpert Karin Adalberth, arkitekt Hans Eek och kontrollansvarige Urban Carlsson från Bengt Dahlgren AB ville han testa hur långt man kunde nå. Ledstjärnan har varit den så kallade Kyotopyramiden som också gett projektet dess namn. Husets energianvändning är i dag nere på 17 kWh per kvadratmeter och år. Solceller på taket gör att huset är självförsörjande på el.

För att nå dit har man utfört 27 olika energiåtgärder ‒ allt ifrån isolering av grund, fasad och vind och installation av solfångare och solceller till solskyddsgardiner och sensordrivna tvättställsblandare. Under tre år ska Energimyndigheten göra kontinuerliga mätningar för att se hur stora besparingar var och en av åtgärderna bidrar till.

‒ Vi vill inspirera andra och visa att det går relativt lätt att energieffektivisera när man ändå bygger om eller renoverar, säger Erik Orvarsson, som till vardags arbetar som lönsamhetskonsult. Och flera av lösningarna går absolut att göra både bättre och billigare.

Villan hade tidigare självdrag men har i dag ett FTX-system som programmerats om från konstant till variabelt tryck. Tilluftsdonen i varje rum har ett spjäll som styrs av en närvarogivare, det vill säga öppnas när någon vistas i rummet och stängs när rummet är tomt. I sovrummen finns CO2-givare. Det innebär att flödet går på sparlåga när huset är tomt. Den behovsstyrda ventilationen i Villa Kyoto gör att luftvolymerna minskar med 50-70 procent, vilket i sin tur medför att filtren behöver bytas bara hälften så ofta.

‒ I Sverige vistas vi inomhus i våra hem nästan halva vår livstid. Då är det viktigt att vi omger oss med ren  luft, säger Erik Orvarson. Den nya ventilationen har gjort att inomhusluften håller hög kvalitet oavsett väder. Vid full ventilation överstiger vi byggnormen på 0,5 ggr per timma i luftomsättning.

Totalt har investeringen i de 27 energisparåtgärderna för Villa Kyoto gått på 900 000 kronor. Med maximalt rot-avdrag från två personer och med lagom stora byggetapper under tre-fyra år hade nettokostnaden krupit neråt 600 000 kronor.

‒ Energiinvesteringen är i sig långsiktigt lönsam, säger Erik Orvarsson. Förutom att driftkostnaderna är noll eller nästan noll har renoveringen ökat husets marknadsvärde med 1‒1,5 miljon kronor enligt värderingar av mäklare. Folk vill i dag ha hus med låga driftskostnader och minimalt underhåll och är enligt mäklarna beredda att betala för det.

Text: Hans Hellberg