Bättre luft och lägre energikostnader

Ventilationen prioriterades när Söraskolan byggdes om.

Österåkers kommun satsar cirka 200 miljoner kronor på ombyggnation av Söraskolan i Åkersberga som kan ta emot upp till 700 elever. Vid ombyggnaden har man lagt extra mycket krut på inomhusmiljön och valt ventilation med variabelt luftflöde för att få både bra luftkvalitet och samtidigt spara energi. Enligt beräkningarna ska investeringen spara 70-75 procent av normal energianvändning för ventilationen i en skola. Beräkningen utgår från att hälften av rummen har maxbelastning.

Söraskolan, som ligger centralt i Åkersberga, byggdes i början av 70-talet och anpassades då för att ta emot 1 000 elever. Det är en kommunal grundskola för elever från förskoleklass till årskurs nio.

– Läget är idealiskt, men med tiden har skolan blivit omodern och för två år sedan tog vi beslutet att göra en omfattande ombyggnation efter konstens alla regler, berättar folkpartisten Lars Österlind som är ordförande i kommunala fastighetsbolaget Armada i Österåkers kommun.

I denna satsning ingick bland annat ett nytt och modernt ventilationssystem med variabelt luftflöde, som styrs av hur många som vistas i exempelvis ett klassrum. Just ventilation hade hög prioritet i projektet.

– Är det 25-30 personer i ett klassrum krävs det bra ventilation. Samtidigt vill vi spara energi och då passar den här lösningen bra, säger Lars Österlind.

Första etappen av ombyggnationen stod klar några veckor in på vårterminen och lagom till nästa läsår i augusti så ska hela ombyggnationen vara klar.

Lars Österlind berättar att man nu tittar över samtliga skolor i kommunen, där det finns behov av ombyggnad och framförallt modernare ventilation.

– Vi har 17-18 skolor och av dessa är fem-sex stycken så gamla att vi måste göra något, säger han.

VAV-lösning

VVS-konsulten Kåre Norman och Kamako Konsult AB projekterade ventilationen i skolan som har en sammanlagd yta på cirka 10 000 kvm.

– Vi har bytt det mesta utom FTX-aggregaten, de var så pass nya att de var värda att spara, berättar Kåre.

Från beställaren fanns önskemål om att sänka energikostnaderna och Kåre föreslog VAV-lösning, alltså variabelt luftflöde, i så gott som samtliga utrymmen på skolan.

– Normalt brukar man bara installera detta i exempelvis kontorsbyggnader med konferensrum där det vistas många människor under korta perioder, berättar Kåre vidare.

Finessen med variabelt luftflöde är att det styrs efter hur många människor som vistas i utrymmet. En givare i rummet känner av hur mycket luft som behövs. Systemet har tre lägen. Ett grundflöde när inga människor vistas i rummet, ett närvaroflöde när någon eller några kommer in i rummet och ett forcerat flöde som styrs efter hur många som vistas där.

– De flesta skolor har ventilation som är dimensionerad för att människor alltid vistas i samtliga utrymmen. Det innebär att den blir överdimensionerad under de perioder när vissa utrymmen står tomma. Nu flyttar man luften dit där den behövs som bäst för stunden, upplyser Kåre.

Sparar 100 000 kilowattimmar

Enligt de kalkyler han presenterade för beställaren ska installationen spara cirka 100 000 kilowattimmar per år. Systemet kan även kompletteras med en kylfunktion i aggregaten som gör att ett rum håller konstant temperatur, så kallad evaporativ kyla.

– Det innebär att man släpper in fukt i frånluften och kör värmeväxlaren ”baklänges” så att den alstrar kyla i stället för värme under den varma perioden på året.

Text: Mikael Svensson